Networksgroup Consultancy 

voor groei en ontwikkeling in communicatie

Publieke Content Communicatie

Een publiek informatiebericht kan qua interactie niet uniform zijn voor verschillende ontvangers, aangezien iedere doelgroep zijn eigen (digitale) interactie behoeftes en vaardigheden heeft. Bij het digitaal verzenden van informatie in beeld en geluid dient men bij de interactiemogelijkheden rekening te houden met de behoefte, de verwachting en de wens van de ontvangende doelgroep met zowel digitale als traditionele interactiemogelijkheden.

In deze tijd verwachten ontvangers van informatie gemak, eenvoud, snelheid en zelfregie om de informatie te ontvangen. Indien niet aan deze 4 eisen wordt voldaan daalt de waarde van de informatie, de motivatie om de informatie tot zich te nemen en staat men 1-0 achter.

Met PC² ontwikkelen wij de content via een 4-trapsproces, bestaande uit de volgende onderdelen:

  1. Er wordt gestart met het inventariseren van de inhoud en de doelstelling van de content, om met behoud van de essentie het informatiebericht acceptabel en activerend te maken richting de doelstelling.
  2. De doelgroep wordt geïnventariseerd om segmenten te maken en de behoeftes, verwachtingen en wensen per doelgroep in het ontvangen van communicatie vast te leggen, zodat de (inter) actie verwachting op de doelgroep gericht is
  3. Het informatiebericht wordt ontwikkeld door de schriftelijke content te transformeren in beeld en geluid met behoud van de essentie van de informatie
  4. Tenslotte wordt het informatiebericht ge-edit met de juiste kleurstellingen, logo, en interactiemogelijkheden per doelgroep segment.


 


Opbellen
E-mail