Networksgroup Consultancy 

voor groei en ontwikkeling in communicatie

Erkenning GRIP&GLANS als effectieve interventie

De interventie GRIP&GLANS is erkend als effectief door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De methodebeschrijving van GRIP&GLANS is te vinden in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie. In deze databank worden methoden uit het sociale domein opgenomen die onderzocht zijn op hun effectiviteit. Erkenning volgt na beoordeling van aanpak, theoretische onderbouwing, onderzoek praktijkervaring en effect en werkzame elementen. 

Sociale interventies als GRIP&GLANS zullen in de toekomst nog belangrijker gaan worden. De overheid stuurt op een participatiesamenleving, waar mensen voor elkaar zorgen, waarbij van mensen met een ondersteuningsbehoefte verwacht wordt dat zij eerst de sociale omgeving inschakelen. GRIP&GLANS helpt o.a. mensen met een beperkte sociale omgeving deze te vergroten. 

Wilt u meer weten over de erkenning "effectief"? Bekijk het filmpje hieronder. 

Wilt u meer informatie over onze diensten of cursussen? Vul het contactformulier in of bel (06) 5310 5325.


Opbellen
E-mail